โครงการแข่งขันทักษะ

ITDAY2020

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ

รายการแข่งขัน

การแข่งขัน Computer Graphic and Homepage Contest 2020

การแข่งขัน Be Fast E-Searching 2020

การแข่งขัน Animation Contest 2020

การแข่งขัน Adobe Photoshop CC 2017

การแข่งขัน Microsoft Office 2016

ใน วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในงานวันอีเทคแฟร์

สมัครแข่งขันและดูรายละเอียดได้ที่ http://it.e-tech.ac.th/itday/