วัดสะอาด จิตใจสงบ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวัดสะอาด จิตใจสงบ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ณ วัดธรรมนิมิตต์ จังหวัดชลบุรี

โดยจะมีนักศึกษา TMD.2/1, TCM.2/1, TTD.1/1, SDM.1/1

Facebook : แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค

Youtube : https://www.youtube.com/c/ComputerETECH