1. เขียนโปรแกรมแสดงชื่อ-นามสกุล และชื่อวิทยาลัย และชื่อจังหวัดของนักศึกษา
  และบันทึกชื่อไฟล์ว่า แสดงชื่อ-นามสกุล.fprg

 1. สอนเขียนโปรแกรมเรื่อง การบวก
  และบันทึกชื่อไฟล์ว่า การบวก.fprg

 1. สอนเขียนโปรแกรมเรื่อง การลบ
  และบันทึกชื่อไฟล์ว่า การลบ.fprg

 1. สอนเขียนโปรแกรมเรื่อง การคูณ
  และบันทึกชื่อไฟล์ว่า การคูณ.fprg

สอนเรื่องการคูณจบแล้ว ไปต่อการวิเคราะห์งาน 5 ขั้นตอนได้เลย ที่ เมนู บทเรียน ==> ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน