1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน ทำความรู้จักคำสั่ง do-while ถ้าป้อนตัวเลขน้อยกว่า 1 จริง ให้ย้อนกลับไปป้อนใหม่
  ให้นักศึกษาวาดรูป flowchart ตามรูปที่กำหนดให้ด้านล่าง และ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของคำสั่ง do-while
 1. ทำความรู้จักคำสั่ง do-while ถ้าป้อนคะแนนสอบกลางภาคผิดให้ย้อนกลับไปป้อนใหม
  ให้นักศึกษาวาดรูป flowchart ตามรูปที่กำหนดให้ด้านล่างและ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของคำสั่ง do-while
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงตัวเลข 1-10 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงเลขคี่ ช่วงตัวเลข 1 ถึง 10 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงเลขคู่ ช่วงตัวเลข 1 ถึง 10 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาผลบวกเลขคู่ ช่วงตัวเลข 1 ถึง 10 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาผลบวกเลขคี่ ช่วงตัวเลข 1 ถึง 10 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ