คอมพิวเตอร์รักธรรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

กิจกรรมคอมพิวเตอร์รักธรรรมชาติ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

โดยจะมีนักศึกษา TMD.2/2, SIT.2/1, TIT2/1, SDM.1/2, SEC.1/1, SIT.1/1 

Facebook : แผนกคอมพิวเตอร์ อี.เทค

Youtube : https://www.youtube.com/c/ComputerETECH

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner