อ.สุ
Mr.SULEYMAN YIRTICI

ตำแหน่ง     : Computer Teacher

สำเร็จการศึกษา : Bachelor Degree

สาขาวิชา    : Business Computer

วุฒิการศึกษา  : Bachelor Of Business Administration

มหาวิทยาลัย  : Kasem Bundit Univesity

คติประจำตัว  : Family

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner