อ.ปอม
อ.แสงรวี กังวานเลิศปัญญา

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา

คติประจำตัว : เจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขา เจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเอง

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner