อ.สวย
อ.พัทธนันท์ เกิดแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : บทบ.

มหาวิทยาลัย : ราชมงคลตะวันออก จักรพงษ์ภูวนารถ

คติประจำตัว : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner