อ.ไมค์
อ.ณัฐภณ นพวรรณ

ตำแหน่ง     : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา    : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยธนบุรี

คติประจำตัว  : ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วชีวิตจะมีความสุข

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner