อ.เจน
MissJENNIFER FIRAT

ตำแหน่ง     : Computer Lecturer

สำเร็จการศึกษา : BS in Computer Science

สาขาวิชา    : Computing

วุฒิการศึกษา  : Bachelor of Science in Computer Science

มหาวิทยาลัย  : Asian Development Foundation College

คติประจำตัว  : “Failure is the Key to SUCCESS. Each mistake is a lesson.”

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner