ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นักศึกษา วิทยาลัย อี.เทค

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นักศึกษา วิทยาลัย อี.เทค แผนกคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายภูราวัช อนุสิทธิ์ และ นายพงศกร สอนเพ็ชร เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย WorldSkills Asia Online Friendly Skills Game 2021 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง 12 สิงหาคม 2564