หน้าหลัก1
หน้า อี.ทค
แผนกคอมพิวเตอร์
ตารางสอน
เว็บเพจของนักศึกษา
E-Tech Music Statinon
E-TechDV


 ตารางสีภาษา HTML
รูปภาพสำหรับทำพื้นหลัง
คำสั่งสำหรับทำรูปมาทำพื้นหลัง
คำสั่งเปลี่ยนสีพื้นหลัง
คำสั้งตกแต่งตัวอักษร
คำสั่งกำหนดตำแหน่งของข้อมูล
คำสั่งใส่รูปภาพ
คำสั่งการสร้างหัวลำดับเรื่อง
คำสั่งใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อ
คำสั่งใส่เลขลำดับอัตโนมัติ
คำสั่งกำหนดเส้นและขึ้นบรรทัดใหม่
คำสั่งเชื่อมโยงข้อมูล(Link)

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่หลงเข้ามาในเว็บของครูสุทิน ในเว็บจะมี
เนื้อหา เกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ
หัวเรื่องการเว็บเพจด้วยภาษา HTML และวิชาโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึมเป็น การรวบรวมข้อมูล
ไว้ให้นักเรียน สามารถศึกษาหาข้อมูล
ด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน ตามหัวข้อที่กำหนด ไว้ให้แล้ว


                                      

เรียนออนไลน์ ลานธรรม เรียนผ่านเน็ต   คุณครูดอดคอม วัดจุดผลคอม
พจนานุกรมออนไลน สารานุกรรมไทย   แผนที่ประเทศไทย
 ข้อสอบวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
เป็นการสอบทดสอบย่อย 5 คะแนนจากการทดสอบ 15 คะแนน หัวเรื่องที่ทำการสอบเป็นการสอบ
เกี่ยวกับโครงสร้างในการเขียนโปรแกรมว่ามีโครงสร้างในการเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้าง ???

                                                                            ขอให้นักเรียนโชคดี
                                                               

 
Computer E-tech © 2003 • Aladin302@hotmail.com