การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค

 

 

 

 

 

สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอีเทค ขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมในการติว รุ่นพี่ กำลังใจจากอาจารย์และผู้บริหารทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้คือผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 85 ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และมีระเบียบวินัย ในการฝึกซ้อมได้รับรางวัลทั้งหมด 60 เหรียญ เป็นเงิน 426,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปการแข่งขันตามภาค

ภาค 1 สมุทรปราการ

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 2 สุพรรณบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 3 ชลบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 4 ราชบุรี

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 5 นครราชสีมา

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 6 ขอนแก่น

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 7 อุบลราชธานี

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 8 นครสวรรค์

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 9 พิษณุโลก

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 10 ลำปาง

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 11 สุราษฎร์ธานี

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

ภาค 12 สงขลา

สาขากราฟิกดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเว็บดีไซน์

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx

นาย xxxxx xxxxxxxxxxx