ประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ อี.เทค

 

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประเมินทักษะอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขาช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ชมภาพ HiRes ได้ที่== > https://photos.app.goo.gl/fPL8uKa8Ue8NKwag8