MOS Olympic Compettion & Thailand Design Compettion 2019

ตัวแทนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Compettion & Thailand Design Compettion 2019 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ผลการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 นายภูราวัชร อนุสิทธิ์ ได้คะแนนรวม 70 % ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน Microsoft Word 2016
ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/mgFzaSQVkEnEqdCD9