อ.สมพร เล่ห์เหลี่ยม

อ.สมพร เล่ห์เหลี่ยม

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี

สาขาวิชา : การตลาด

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

 

คติประจำตัว : มองเป้าหมายข้างหน้าเพื่อเป็นกำลังใจ

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer