อ.นาตยา สมบูรณ์กุล

อ.นาตยา สมบูรณ์กุล

 

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกฝ่ายวิชาการ

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

คติประจำตัว : ตั้งใจจะทำอะไรให้ทำในทันที

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer