อ.สุทิน พยนต์เลิศ

อ.สุทิน พยนต์เลิศ

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(คอ.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คติประจำตัว : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

Date

25 July 2020

Tags

Teacher Computer