อ.วิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล

อ.วิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

คติประจำตัว : นอนวันนี้ให้นานที่สุด เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่มีเวลานอน

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer