อ.วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย

อ.วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

คติประจำตัว : เจ็บ​แล้ว​จำ​คือ​คน​ ข้าวหลาม​หนอง​มนอยู่ชลบุรี

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer