อ.อภินันท์ สมบูรณ์กุล

อ.อภินันท์ สมบูรณ์กุล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท

สาขาวิชา : เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

คติประจำตัว : ทำทุกวันให้มีความสุขที่สุด

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer