อ.จุลนที สีสายชล

อ.จุลนที สีสายชล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี​ 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์​

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : สถาบัน​ราชภัฏ​นครปฐม

 

คติประจำตัว : จงเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำ

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer