อ.ศุภศิษฏ์ สุทธากูล

อ.ศุภศิษฏ์ สุทธากูล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  Lorem Ipsum

สาขาวิชา : Lorem Ipsum

วุฒิการศึกษา : Lorem Ipsum

มหาวิทยาลัย : Lorem Ipsum

 

คติประจำตัว : Lorem Ipsum

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer