อ.จันทิรา กาญจนพันธุ์

อ.จันทิรา กาญจนพันธุ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม

 

คติประจำตัว : ทำดีย่อมได้ดี

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer