รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

 

 

ขอแสดงความยินกับนายวัฒนชัย ชูทรัพย์ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์  เข้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"  ประจำปีการศึกษา 2561 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี