1. ทำความรู้จักคำสั่ง Sum = Sum + 1
  เฉลยให้เห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนครั้งถัดไป

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวณหาผลบวกตั้งแต่ 1 ถึง 3 ด้วยการใช้คำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อตรวจสอบว่า กด 1 กี่ครั้ง หรือ 2 กี่ครั้ง หรือ 3 กี่ครั้ง หรือ กดผิด กี่ครั้ง ด้วยคำสั่ง for
  กำหนดให้กดรับตัวเลข 10 ครั้ง
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อตรวจสอบว่า มีจำนวนเต็มศูนย์กี่ตัว และ จำนวนเต็มบวกกี่ตัว และ จำนวนเต็มลบกี่ตัว ด้วยคำสั่ง for
  กำหนดให้กดรับตัวเลข 10 ครั้ง
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อตรวจสอบว่า มีจำนวนเลขคี่กี่ตัว และ จำนวนเลขคู่กี่ตัว ด้วยคำสั่ง for
  กำหนดให้กดรับตัวเลข 10 ครั้ง ห้ามป้อนตัวเลขติดลบ
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวณหาตัวเลขมากที่สุด ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวณหาตัวเลขน้อยที่สุด ด้วยคำสั่ง for
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เขียนสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ถึงแม่ 4 ด้วยคำสั่ง for (โจทย์พิเศษ)
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เขียนสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ถึงแม่สุดท้าย ด้วยคำสั่ง for (โจทย์พิเศษ)
  หมายเหตุ ให้ระบุสูตรคูณแม่สุดท้าย
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. 0. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เขียนสูตรคูณโดยระบุแม่สูตรคูณเริ่มต้น ถึง แม่สุดท้าย ด้วยคำสั่ง for (โจทย์พิเศษ)
  หมายเหตุ เช่น ระบุแม่สูตรคูณเริ่มต้น ==> 3 และ แม่สูตรคูณสุดท้าย ==> 5 หรือ ระบุแม่สูตรคูณเริ่มต้น ==> 5 และ แม่สูตรคูณสุดท้าย ==> 3
  ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ