1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในการซื้อสมุด
  – ป้อนจำนวนสมุดที่ต้องการซื้อ เข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าลูกค้าซื้อสมุด
  ตั้งแต่ 20 เล่ม ขึ้นไป
  ถ้า ใช่ คิดราคาสมุดเล่มละ 8 บาท
  ถ้า ไม่ใช่ คิดราคาสมุดเล่มละ 10 บาท
  – แสดงจำนวนเงินค่าสมุดที่ลูกค้าต้องจ่าย ออกทางจอภาพ
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่จำนวนสมุดที่ต้องการซื้อ => 30
  จำนวนเงินค่าสมุดที่ลูกค้าต้องจ่าย = 240 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนสมุดที่ต้องการซื้อ => 20
  จำนวนเงินค่าสมุดที่ลูกค้าต้องจ่าย = 160 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนสมุดที่ต้องการซื้อ => 15
  จำนวนเงินค่าสมุดที่ลูกค้าต้องจ่าย = 150 บาท

  ————————————————————————–
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหารายได้รวมทั้งหมด
  – กำหนดให้ป้อนเงินเดือนเข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าใครเงินเดือนมากกว่า 20000 บาทขึ้นไป
  ถ้า ใช่ ให้โบนัส 5000 บาท
  ถ้า ไม่ใช่ ให้โบนัส 2500 บาท
  – แล้วคำนวณหารายได้รวมทั้งหมด
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่เงินเดือน ==> 30000
  ได้รับโบนัส = 5000 บาท
  รายได้ทั้งหมด = 35000 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่เงินเดือน ==> 15000
  ได้รับโบนัส = 2500 บาท
  รายได้ทั้งหมด = 17500 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่เงินเดือน ==> 20000
  ได้รับโบนัส = 2500 บาท
  รายได้ทั้งหมด = 17500 บาท

  ————————————————————————–