1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 ถึง แม่ 4 ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 ถึง แม่อะไรก็ได้ ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 ถึง แม่อะไรก็ได้ เฉพาะแม่คี่ ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ

 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน แสดงสูตรคูณตั้งแต่ แม่ 2 ถึง แม่อะไรก็ได้ เฉพาะแม่คู่ ด้วยคำสั่ง do-while
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ