ให้นักศึกษาเขียน App บันทึก Note โดยการบันทึกให้ใช้ SQLite

ออกแบบหน้าจอหลัก
เมื่อกดเพิ่มรายการให้แสดงหน้าเพิ่มรายการโดยสามารถตั้งชื่อหัวเรื่องและเนื้อหาได้ และบันทึกลง SQLite ได้
เมื่อเพิ่มได้ให้แสดงต่อด้านล่าง และสามารถลบกับแก้ไขได้